Media-amazon.com/images/I/41z40gjMbEL.jpg” class=”wp_automatic_gallery” />Media-amazon.com/images/I/51xI0HiYkQL.jpg” class=”wp_automatic_gallery” />Media-amazon.com/images/I/51nGHrcKc1L.jpg” class=”wp_automatic_gallery” />
Price:
(as of Mar 30,2023 09:09:05 UTC – Details)Hash Swan – [Alexandrite] EP Album package includes CD and Booklet. Track List DISK(CD) 1. 01. ¾˷º»ê´õó·³ ¿Õ [Feat. GRAY] 02. Francesca [Feat. Dean] 03. John Doe [Feat. Dayday, CHANGMO] 04. ´ºÅÏÀ» ºÎÁ¤ÇØ [Feat. Shupie, The Quiett] 05. ½ºÃÄÁö³ª°¡ÀÚ 06. ³ôÀº ³ÊÀÇ ÇÏÀÌÈú°°ÀÌ 07. °ſï¾Æ °ſï¾Æ [Feat. ȭ³ª] 08. ¹ÌġÁö ¾ʰí¼­¾ß 09. º¸µµºí·° 10. ÀáÀ̳ª Àھ߰ھî
Package Dimensions ‏ : ‎ 5.59 x 4.92 x 0.2 inches; 2.72 Ounces
Manufacturer ‏ : ‎ CJ DIGITAL Music
Date First Available ‏ : ‎ March 10, 2018
Label ‏ : ‎ CJ DIGITAL Music
ASIN ‏ : ‎ B07BCCRG71