ತುಂಬಾ Deepಆಗಿ ನಾನ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವ್ ಕೇಳುದ್ರೆ ನಂಗನ್ಸಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ 🥰
– Rahul Dit-O
No Filter 🙅🏻‍♂️🚫💯/💯

Listen to NO FILTER on all audio stores –

♫ Spotify: https://rahuldito.bfan.link/no-filter-1/spotify

♫ Apple: https://rahuldito.bfan.link/no-filter-1/appleMusic

♫ Wynk: https://rahuldito.bfan.link/no-filter-1/wynk

♫ Resso: https://rahuldito.bfan.link/no-filter-1/resso

♫ Amazon: https://rahuldito.bfan.link/no-filter-1/amazonMusic

♫ YouTube Music: https://rahuldito.bfan.link/no-filter-1/youtubeMusic

Song Title: No Filter
Artist | Composer: Rahul Dit-O
Director : Harish Victory
Music Producer: Hippy Jack
DOP : Surej Shivkumar & Harish Victory
Editor | VFX : S.I.D
Mix & Mastering : Urmi
Colorist : Nikhil Cariappa
Subtiltes: Ashwin Sriram
Digital Partner: Believe

Team Believe Artist Services: https://linktr.ee/believeartistservicesindia

Follow Rahul Dit-O:
Instagram: https://www.instagram.com/rahul_dito/
Facebook: https://www.facebook.com/rahulditoofficial
Youtube: https://www.youtube.com/c/RahulDitO
Twitter: https://twitter.com/ditorahul

For Licensing enquiries:
Email:- sync-india@believedigital.com

#RahulDito #NoFilter #kannadarap #HippyJack #believemusic

source